Premium

Als die laatste zwaluw ook wordt gepakt door de uilen, komen ze nooit meer terug in mijn stal. En ik mag ze niet eens verjagen van mijn erf. Hoera voor de Flora- en Faunawet, dat onding | Opinie

Grutto’s op Texel.
© Archieffoto René Pop
Eenigenburg

De Flora- en Faunawet (in 2017 opgegaan in de Wet Natuurbescherming) is een onding, dat betoogt agrariër Dico Visser uit Eenigenburg. We zouden weer meer terug moeten naar de situatie zoals die in 1980 was: weidevogels floreerden en Nederland had de beste jachtwet van Europa.

Al decennialang gaat de weidevogelstand achteruit. Daar is iedereen bekend mee. En als hoofdveroorzaker van die teruggang worden de boeren aangewezen. En daar zit men fout. Voor de jaren tachtig van de vorige eeuw hadden wij hier in Nederland de beste jachtwei van Europa. Kraaien, eksters, kouwtjes, vossen, hermelijnen, buizerds en uilen werden zorgvuldig bejaagd. En wel zodanig dat geen van deze predatoren totaal verdween, maar wel in verhouding tot wat er aan prooi beschikbaar was. Het gevolg hiervan was dat de weidevogelstand zich optimaal kon ontwikkelen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen