Haarlemmermeer: ’Verplaats nachtvluchten naar Lelystad’

Haarlemmermeer wil van de nachtvluchten op Schiphol dagvluchten op Lelystad Airport laten maken.
© Capital Photos
Hoofddorp

Maak van nachtvluchten op Schiphol dagvluchten op Leystad Airport. Daarmee wordt voorkomen dat de nachtvluchten op de luchthaven Schiphol worden verschoven naar ’de randen van de nacht’ waarbij de hinder ervan wordt geconcentreerd.

Dat stellen B en W van Haarlemmermeer in een reactie op het initiatief-wetsvoorstel van GroenLinks-Tweede Kamerlid Suzanne Kröger om de geluidhinder van vliegtuigen te beperken. GroenLinks-fractievoorzitter Maaike Ballieux van Haarlemmermeer vindt dat B en W een gemakzuchtige houding aannemen door het probleem niet op te lossen, maar te verplaatsen.

B en W zien dat anders. Zij wijzen in hun reactie op het grote belang dat Schiphol heeft voor de werkgelegenheid in Haarlemmermeer en omstreken. „De sterke economie in Haarlemmermeer en de metropoolregio Amsterdam is mede te danken aan Schiphol.” Ze ontkennen niet dat er geluidhinder is. „Een deel van onze inwoners ervaart hinder van vliegverkeer in de nacht. Wij hebben eerder gepleit voor een nachtsluiting met een zo lang mogelijke aaneengesloten periode van rust ten behoeve van de gezondheid van onze inwoners.”

Door ’s nachts niet te vliegen kan de hinder worden opgeschoven naar de randen van de nacht (’s ochtends vroeg en ’s avonds laat) en wordt weliswaar goede nachtrust mogelijk, maar ideaal is het niet. Vandaar het voorstel om de nachtvluchten, die het meest hinderlijke lawaai maken, te verplaatsen naar Lelystad. Dat is goed voor de regio Schiphol want ’iedereen wordt er beter van’. Bovendien werd het in 2008 al afgesproken in het Aldersakkoord, aldus B en W.

Ballieux vraagt zich af waarom B en W denken dat zij het mandaat hebben om namens Haarlemmermeer deze reactie te geven. In haar ogen ligt dat bij de gemeenteraad, die er is voor de belangen van de bevolking. „In 2016 gaf gemiddeld acht procent van onze inwoners tot 20 procent van de inwoners in Zwanenburg ernstige slaapverstoring te ervaren door het vliegverkeer in de nacht.”

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen