Gemiddeld anderhalf keer per week wordt er melding gemaakt van jeugdoverlast bij winkelcentrum Dorperweerth in Julianadorp. Maar extreem is die overlast niet zegt de gemeente

Winkelcentrum Dorperweerth.

Winkelcentrum Dorperweerth.© Archieffoto

Marischka de Jager
Julianadorp

Gemiddeld wordt er anderhalf keer per week melding gemaakt van jeugdoverlast bij winkelcentrum Dorperweerth.

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de PVV-fractie. De afgelopen twaalf maanden zijn er 81 meldingen van jeugdoverlast bij het winkelcentrum binnengekomen. ,,De meldkamer van de politie zet deze meldingen uit bij de noodhulp of de boa’s van de gemeente. Geconstateerd is dat er zo nu en dan een groep van ongeveer vijftien jongeren zich in of nabij het winkelcentrum ophoudt, waarbij extreme overlast niet is geconstateerd’’, zegt de gemeente.

Onaanvaardbaar

De PVV vindt dat het gedrag van de groep hangjongeren ’volstrekt onaanvaardbaar is en onder andere kan resulteren in minder winkelend publiek met alle gevolgen van dien voor de al zwaar onder druk staande ondernemers, de waarde van de panden, alsmede de leefbaarheid en veiligheid in het gebied’. Het college zegt dit gedrag niet te herkennen. Volgens burgemeester en wethouders vinden de ondernemers in het winkelcentrum dat het juist goed gaat met de jeugd en ondervinden ze weinig overlast.

Aanpak

,,De gemeente monitort en bespreekt alle hanggroepen in Den Helder maandelijks met onder andere politie, boa’s, wijkmanager, Halt, team Jeugd en jongerenwerk. Vanuit dit overleg wordt per groep bekeken of er een aanpak gerealiseerd moet worden en zo ja welke.’’ Die aanpak kan bestaan uit meer uren jongerenwerk op locatie maar ook tot het aanschrijven van jongeren en hun ouders en soms het gesprek aangaan.

,,Daarnaast wordt het Jongeren Interventie Team regelmatig ingezet. Dit is een combinatie van politie en boa’s die op een laagdrempelige manier in contact treden met hangjongeren om ze op die manier uit de anonimiteit te halen maar eventueel ook door te verwijzen naar de hulpverlening.’’

Voor de groep hangjongeren bij winkelcentrum Dorperweerth zijn op dit moment geen specifieke maatregelen. Deze maand zijn wel twee jeugd-boa’s begonnen bij de gemeente.

De PVV wilde van de gemeente ook weten in hoeverre overlast door hangjongeren ook bij andere Helderse winkelcentra en parkeergarages speelt. ,,Winkelcentra zijn ontmoetingsplaatsen voor iedereen, zo ook voor jongeren’’, antwoordt het college. ,,Bij elk winkelcentrum en soms ook rondom parkeergarages zijn meldingen van jeugdoverlast.’’

Extra moeilijk

Het college benadrukt dat jongeren het op dit moment extra moeilijk hebben door alle Covid-19 maatregelen. ,,Jongeren raken hierdoor sociaal geïsoleerd en juist deze doelgroep heeft veel behoefte aan sociaal contact. Inherent hieraan is dat jongeren elkaar in de buitenlucht opzoeken wat de kans op overlast doet toenemen.’’

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.