Code voor kinderrechten helpt makers van websites, apps en games

Betrek kinderen zelf bij het ontwikkelen van online diensten die voor hen zijn bedoeld en voorkom schadelijke gevolgen als ze een app gebruiken, een website bezoeken of online gamen.

Het klinkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Lang niet alle ontwikkelaars van apps, websites en games zullen het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties op hun netvlies hebben. Om kinderen te laten opgroeien in een digitale wereld, maar zonder schadelijke gevolgen voor hen, heeft de Universiteit Leiden samen met Waag Technologie en Society in Amsterdam de Code voor kinderrechten opgesteld. Dat gebeurde op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Code voor kinderrechten bevat tien beginselen die ontwikkelaars als uitgangspunt zouden moeten nemen bij het vormgeven van apps, websites en games - zelfs als die niet specifiek op kinderen zijn gericht. Het belang van het kind zou altijd voorop moeten staan, privacy van kinderen moet goed geregeld zijn en goed worden uitgelegd. Verder moet economische exploitatie van kinderen worden voorkomen. Alle tien uitgangspunten met uitvoerige uitleg zijn te lezen op https://codevoorkinderrechten.nl.

Op www.kinderrechten.nl is nog heel veel meer informatie te vinden over het recht dat kinderen volgens de Verenigde Naties hebben op familie, een gezond leven, veiligheid, scholing, vrije tijd en ontspanning, privacy, participatie, jeugdhulp en jeugdstrafrecht en migratie.

Wilt u reageren of heeft u hulp nodig van de Ombudsman? Mail ons!

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.