Premium

Een alternatief voor windturbines? In theorie kun je een miljoen huishoudens voorzien van stroom door de golven van de Noordzee te benutten. Het is alleen nogal duur...

Dit vaartuig is ontwikkeld om de Slow Mill te plaatsen en onderhouden.
Texel

De Noordzee boven de Waddeneilanden is weliswaar een goede plek om energie uit golven te winnen, maar de kosten zijn hoog en de gevolgen voor zeeflora en -fauna blijken vrijwel onbekend. Dat meldt het TNO in een lijvig rapport over stroom uit water.

Het is frappant dat een land, aan twee zijden grenzend aan de zee, op windmolens na weinig aandacht heeft voor het halen van energie uit water. Bij de Afsluitdijk zijn al jaren proeven gaande met het winnen van waterkracht. Sinds vorig jaar wordt bij Texel geëxperimenteerd met een andere aanpak: golfenergie. De door golven in beweging gebrachte Slow Mill levert stroom op.

Meer nieuws uit Noordkop

Meest gelezen