Coronajaar zorgt voor extra belasting en toename mantelzorgers; dementie vraagt meeste zorg in Schagen en Hollands Kroon, ouderdomskwalen bovenaan in Den Helder

Dementie en ouderdomskwalen staan in de Noordkop bovenaan als het gaat om mantelzorg.
Schagen

Mantelzorgers in de Noordkop zijn extra belast in het coronajaar 2020. Dat constateert het Mantelzorgcentrum in het jaarverslag dat zij deze week presenteert.

Directeur Truus Oud, die per 1 mei officieel met pensioen gaat, concludeert dat de zelfredzaamheid en de inzet van eigen kracht is toegenomen.

Dit is onder andere een gevolg van de bijzondere omstandigheden en de ervaren druk. ,,Maar we kunnen niet stellen dat de belasting voor mantelzorgers hierdoor is afgenomen. Daarvoor is het te vroeg. Bovendien zijn andere factoren een veel gemeld probleem voor mantelzorgers. Denk aan toegenomen eenzaamheid en steeds meer zorgtaken door wegvallende zorg.’’

Waakzaamheid

Het Mantelzorgcentrum heeft hierop de dienstverlening aangepast en (latente) hulpvragen vroegtijdig opgespoord en opgepakt. Oud roept op tot waakzaamheid: ,,Want nu de omstandigheden rondom corona niet veranderen, is het de vraag of mantelzorgers het zorgen voor hun naaste kunnen blijven volhouden.’’

Het Mantelzorgcentrum zet in op het behoud van preventieve steun om mantelzorgers gezond te houden. ,En we roepen andere organisaties en gemeenten op hierbij aan te sluiten’’, aldus Oud.

Dementie bovenaan

De vijf meest voorkomende zorgsituaties van de mantelzorgers die ondersteuning zoeken hebben in Hollands Kroon te maken met (achtereenvolgens) dementie, ouderdomskwalen, verstandelijke beperking, psychiatrie/autisme spectrum stoornis en kanker. Holland Kroon telde 757 mantelzorgers in 2020, een toename van 161 (21,5 procent) ten opzichte van 2019.

In Den Helder, waar een stabiel gebleven aantal van 950 mantelzorgers actief is, staan de ouderdomskwalen op nummer een, gevolgd door dementie en kanker. Op plaats vier en vijf staan verstandelijke beperking en psychiatrie/autisme spectrum stoornis.

Ook in Schagen staat mantelzorgondersteuning als gevolg van dementie en ouderdomskwalen bovenaan. Daarna komen CVA, verstandelijke beperking en kanker. In de gemeente Schagen nam het aantal mantelzorgers met liefst 24 procent toe van 574 naar 764 in 2020.

De jaarverslagen over 2020 zijn, per gemeente, te lezen op de website van het Mantelzorgcentrum; mantelzorgcentrum.nl/wat-doen-wij/subsidie.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.