In Rozenbuurt Zwaag komen 450 woningen, waarvan 90 sociale huur- en 45 goedkope koopwoningen

De plek waar Rozenbuurt komt. Het gebouw in het midden is nu in gebruik als teststraat.
© Foto gemeente Hoorn
Hoorn

De Hoornse gemeenteraad bespreekt nog deze maand het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe woonwijk Rozenbuurt in Zwaag.

Het plan is om op de voormalige Balk-locatie in Zwaag, tussen het dorp en de Oostergouw, maximaal 450 woningen te bouwen. Aansluitend op de doelgroepenverordening van de gemeente Hoorn zijn er extra afspraken gemaakt. Minimaal 20 procent van de woningen wordt sociale huur, 10 procent goedkope koop, minimaal 10 procent middeldure huur, 20 procent middeldure koop en maximaal 40 procent mag in het duurdere segment vallen. Ook wordt minimaal 30 procent van de woningen levensloopbestendig.

Het gaat om 180 ’grondgebonden’ woningen en 270 appartementen. De appartementen komen in zes woongebouwen, waarvan één, De Ooievaar, maximaal acht bouwlagen zal tellen. Bij alle woongebouwen worden de bovenste twee woonlagen verwerkt in een kapconstructie, zodat de gebouwen passen binnen de omgeving.

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan levendigheid en ontmoetingsplekken in de nieuwe buurt komt er op de begane grond van de woongebouwen 500 m2 ruimte voor maatschappelijke functies, zoals een kinderopvangorganisatie of een huisarts.

In het plan worden ook 140 parkeerplaatsen voor voetbalvereniging De Westfriezen meegenomen, waarmee de parkeerproblemen van die vereniging worden opgelost.

Uitgangspunt is dat de Rozenbuurt ook een duurzame wijk wordt. De woningen worden gasloos en in de tuinen en de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met klimaatveranderingen in de toekomst (extreme droogte en hevige regenbuien) en is er extra aandacht voor biodiversiteit. Het openbare gebied en de tuinen worden alleen verhard als dat nodig is, en de verharding is waar mogelijk waterdoorlatend.

De algemene raadscommissie en de gemeenteraad bespreken de ontwerpen voor Rozenbuurt respectievelijk op 9 en 23 maart. Als de raad instemt met de plannen, start de formele procedure. Belanghebbenden hebben dan zes weken de tijd om te reageren. Vervolgens stelt de raad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast. Op het besluit over het bestemmingsplan is beroep bij de Raad van State mogelijk. Het besluit over het beeldkwaliteitsplan treedt direct in werking na vaststelling en publicatie.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen