Nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven en instellingen in Castricum: ’Maatwerk daar waar de nood hoog is’

Castricum

Voor de ondersteuning van bedrijven en instellingen wil het college van B en W van Castricum 150.000 euro uittrekken.

Het komt bovenop het bedrag van 122.000 euro dat Castricum van het rijk heeft ontvangen om de cultuursector in leven te houden.

Op 2 maart heeft het college van B en W ingestemd met een nieuwe fase in de hulp en ondersteuning, fase 5. Daarin zit naast eerder genoemde budgetten een nieuwe uitwerking van de ’Motie OZB’. Die motie houdt in dat de opbrengsten uit ozb voor ondernemers die op last van de overheid gesloten zijn, gecompenseerd worden.

Ook is besloten geen precario te heffen over de jaren 2020 en 2021 en is er de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties voor zes maanden.

Terrassen

Ook willen B en W de (tijdelijke) verruiming van terrassen verlengen tot 25 oktober 2021, maar alleen als dat past binnen de landelijke richtlijnen.

Daarnaast past de gemeente, vooralsnog tot en met 1 juli 2021, maatwerk toe bij het innen van de gemeentelijke belastingen daar waar de nood hoog is. Ditzelfde geldt bij het innen van de huurpenningen van de gemeentelijke huurders die ondanks de Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL) in financiële nood verkeren.

De gemeenteraad moet op 8 april nog akkoord gaan met de voorstellen van B en W.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen