’Niemand mag op straat eindigen’ Enkhuizer politiek dringt aan op betere West-Friese opvang economisch daklozen

Bewoners van de Bloemenbuurt verhuizen hun spullen.

Bewoners van de Bloemenbuurt verhuizen hun spullen.

Tanja Koopen
Enkhuizen

De West-Friese gemeenten moeten zich samen buigen over een goed alternatief voor het groeiende aantal economisch daklozen in West-Friesland. Omdat niemand op straat mag eindigen.

Met die boodschap stuurt politiek Enkhuizen wethouder Dorus Luyxck op pad. De visie sociaal domein is in combinatie met de uitzetting van zeven bewoners uit sloopwoningen in de Bloemenbuurt voor de raad aanleiding om in een motie van CDA en SP aan te dringen op betere opvang voor een nieuwe doelgroep.

Een doelgroep, benadrukken de indieners, die met de huidige coronapandemie alleen maar zal groeien. Margreet Keesman (SP): ,,Je ziet het in de grote steden al langer gebeuren, en nu gebeurt het ook bij ons. Mensen die een baan en een leven hebben en bijvoorbeeld door een scheiding of financiële problemen hun huis kwijtraken. Deze economisch daklozen zijn nu aangewezen op de maatschappelijke opvang, maar daar horen ze niet thuis.’’

Afglijden

Met Hoorn als centrumgemeente, waar de opvang van daklozen geregeld is, moeten de West-Friese gemeenten de handen ineen slaan om een andere vorm van opvang te regelen. Het is aan Luyckx om dat binnen het gezamenlijk overleg aan te kaarten en vóór 1 oktober met een antwoord te komen. Keesman: ,,Als je niets voor deze mensen regelt en ze komen op straat te staan raken ze hun baan kwijt en glijden ze af.’’

(tekst gaat verder onder foto)

Dichtgetimmerde woningen in de Begoniastraat.

Dichtgetimmerde woningen in de Begoniastraat.

Ze is blij dat Luyckx maandag in de Bloemenbuurt was, toen de bewoners daar hun laatste spullen weghaalden. ,,Je kunt het deze bewoners niet verwijten dat ze geen woning hebben. Want die is er niet en ja, daar worden ze dwars van. Financiële problemen, een vechtscheiding, mensen die tot elkaar veroordeeld zijn. Dan kom je in een sloopwoning terecht. Als wij dit twee jaar terug al zagen aankomen hadden er nu flexwoningen gestaan in Enkhuizen.’’

Doelgroep

Het college gaat op korte termijn in ieder geval in gesprek met corporatie Welwonen over een oplossing voor de economisch daklozen. Want een toverstokje heeft het college niet, benadrukte Luyckx. Keesman is het met hem eens.

,,We hebben onvoldoende op ons netvlies dat er een hele doelgroep aankomt die iets anders dan de maatschappelijke opvang nodig heeft. En ja, daar is Enkhuizen het voorbeeld van, maar je kunt het ook omdraaien. Als je daar komt, als je de verhalen van deze mensen hoort en ze in de ogen kijkt moet dat een reden zijn om dit probleem aan te kaarten. Dit is een kans om het regiobreed op de kaart te zetten, want het ís een groot probleem en er moet beweging in komen. Niemand mag op straat eindigen.’’

In twee andere moties van D66 en CU-SGP op de visie sociaal domein werd ook aangedrongen op meer hulp bieden gericht op de praktijk, zelfredzaamheid naar vermogen, en het mogelijk invoeren van project Home-Start voor kwetsbare gezinnen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen