Nieuwbouw op plek Rabobank Weesp wordt een stukje hoger

Het oorspronkelijke plan voor de Rabobanklocatie plus groenstrook zag er zo uit.
© Illustratie HOT
Weesp

Er komt een beetje andere vorm van bebouwing op de plek van het voormalige Rabobank-kantoor aan de Prinses Irenelaan in Weesp.

Er komen nog steeds 46 woningen, maar het moeten allemaal appartementen worden. Het oorspronkelijke plan ging uit van een mix van eengezinswoningen en appartementen. De kapconstructie van het bouwplan komt er ook anders uit te zien. Het gebouw wordt hoger. De gemeenteraad moet volgende maand beslissen of het ruimtelijk kader van het plan aangepast kan worden.

Er zouden eerst maximaal vier bouwlagen komen met het dak meegerekend. Nu is het de bedoeling dat er maximaal vier bouwlagen komen plus het dak. Dus worden het vijf bouwlagen.

Ook het naast het voormalige Rabopand braakliggende stukje gemeentegrond wordt bij het plan betrokken.

Drie jaar geleden hield het CDA in de gemeenteraad van Weesp een vurig pleidooi om het stukje gras voor de scholen aan de Singel te behouden, zodat kinderen er lekker konden ravotten. ,,Het groen is een belangrijk onderdeel van onze stad. En dat moet zo blijven."

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingstijd van maart 2018 kwamen de christendemocraten met het plan op de proppen niet te bouwen op de laatste groene plekjes van Weesp. Daarmee werd onder andere gedoeld op de groenstrook aan de Prinses Irenelaan, dat de Prinses van Weesp is genoemd. Van verschillende kanten werd geopperd om het grasveld in gebruik te nemen als parkeerterrein.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen