Recreatieschap Westfriesland doodt populieren door ze te ringen: ’Zo’n dode boom is een natuurgebied op zich’

Daan Postma ringt een populier.
© Foto Daisy van der Genugten
Scharwoude

Met een kettingzaag gaat Daan Postma van Recreatieschap Westfriesland een enorme populier in recreatiegebied De Hulk te lijf. Niet om hem te kappen, maar om hem te ’ringen’. Het resultaat is uiteindelijk hetzelfde: de boom gaat dood, maar kan op deze manier nog wel een jaar of tien, vijftien blijven staan en letterlijk dienen als voedingsbodem voor allerlei dierlijk leven.

Piet Copier, hoofd Groen en Recreatiebeheer van het recreatieschap, vertelt dat de populieren in de jaren tachtig in dit gebied zijn geplant en nu gevaarlijk dreigen te worden, omdat ze in zachte veengrond staan. Ze kunnen omvallen. Hun takken kunnen afbreken.

Een aantal is jaren geleden al gekapt. Andere bleven staan omdat er vleermuizen en spechten in nestelden. Van deze bomen zijn nu de takken afgezaagd. Om te voorkomen dat ze weer uitlopen is aan de voet van de stam een aantal ringen gezaagd, dwars door de bast.

,,Daarmee snijd je de sapstromen af. Dan sterft de boom langzaam’’, legt Copier uit.

,,Het doet zeer aan je bomenhart, maar als beplanting gevaarlijk wordt moet je iets. Onze core business is recreatie, dit is een gebruiksbos, maar natuur komt op een goede tweede plek. Dit is een prima maatregel voor de biodiversiteit. Daarom laten we bomen vaak ook liggen, zodat allerhande dieren zich hier kunnen verschuilen. Zo’n dode boom is een natuurgebied op zich.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen