Freek Felet kleurde door motorische stoornis twee hokjes rood en pleit: maak van stembusgang geen hindernisbaan voor mensen met beperking

Freek Felet presenteert het rapport in de hal van het gemeentehuis van Den Haag aan burgemeester Jan van Zanen.
© VGN
Den Haag

Er is rond de ’coronaverkiezingen’ van maart veel te doen over verkiezingen en stemmers met een kwetsbare gezondheid. Het weerhoudt Freek Felet er niet van ook aandacht te vragen voor kiezers voor wie de gang naar de stembus een ware hindernisbaan kan zijn: gehandicapten. De opkomst van mensen met een beperking lag de vorige Tweede Kamerverkiezingen op een lage 45 procent. Dat kan beter, aldus Felet.

Hij overhandigde dinsdag aan Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) de uitkomsten van een proef die op 11 februari is gehouden. De aanbevelingen zijn: zorg voor minimaal één stemhokje met een verlaagde stemtafel, voor de rolstoelgebruikers. Zorg dat er een transparante mal aanwezig is, waarmee het vakje op het stembiljet is in te kleuren zonder buiten de lijntjes te gaan, voor de mensen met een motorische storing. En zorg dat looproutes duidelijk zijn aangegeven, met plakkers of een band met schuurpapierreliëf, voor de visueel gehandicapten.

Felet zat 11 februari in de groep van 25 mensen met een beperking die in Brouwerij De Prael in Den Haag ging ’proefstemmen’, een initiatief van Leer Zelf Online, dat zich inzet voor mensen die niet meer mee kunnen komen in een complexer wordende samenleving, en de gemeente Den Haag. Felet is rolstoelgebruiker met een spraakstoornis en dus ervaringsdeskundige. Nederland ging die elfde februari bedekt onder een laag sneeuw, wat al de eerste pittige handicap vormde op weg naar het stemlokaal.

Felet overwon alle hindernissen, ware het niet dat hij door zijn motorische stoornis twee vakjes rood had gekleurd, wat zijn stem ongeldig maakte. Wie dat bij de echte verkiezingen overkomt, mag om een nieuw biljet vragen. Felet pleit er ook voor, dat het toegestaan wordt mensen met een beperking assistentie te verlenen in het stemhokje. Opvouwen van het biljet en het in de stembus doen, vormden ook fikse uitdagingen.

Dat Felet zich druk maakt om een hoge opkomst bij de verkiezingen hangt samen met zijn ambitie om als woordvoerder aan het werk te gaan. In het kader van zijn hbo-opleiding communicatie loopt hij stage bij de VGN, niet te verwarren met de VNG waar Van Zanen de voorzitter van is. VGN staat voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Van Zanen neemt de aanbevelingen uit het rapport mee naar ’zijn’ VNG.

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen