Onderwijsmiljoenen? Oscar Romero in Hoorn wil alle brugklassers dubbel schooljaar geven om achterstanden weg te werken

Conrector Arnoud Lansdaal: ,Het verlengen van de brugklasperiode doen we omdat we vinden dat iedere leerling de kans moet krijgen om op zijn of haar niveau te komen.”
© Foto Jaap van der Pijll
Hoorn

Tabor College Oscar Romero in Hoorn heeft al de eerste plannen klaar om het extra budget dat de regering heeft toegezegd, te gaan besteden. Dat gebeurt onder meer door de brugklasperiode een jaar te verlengen.

Volgens conrector Arnoud Lansdaal kan op deze manier het verlangen om de onderwijsachterstanden weg te werken, ook concreet handen en voeten worden gegeven. Het kabinet trekt 8,5 miljard uit om in het hele land de problemen in het (voortgezet) onderwijs het hoofd te kunnen bieden. ,,Een jaar geleden kon er zeker geen tweehonderd miljoen euro bij voor het onderwijs, nu ligt dat dus anders”, constateert Lansdaal tevreden.

Een van de plannen die de Hoornse school heeft, is een ’dakpanklas’ op te zetten. Dat gebeurt al met ingang van het nieuwe schooljaar. Een ’dakpanklas’ is speciaal voor leerlingen die met havo/vwo advies van de basisschool komen. Die komen dan in een eigen brugklas, die ook met 1 jaar wordt verlengd.

Hierin krijgen de scholieren en de docenten alle gelegenheid om het niveau weer bij te spijkeren. Ook voor alle andere onderwijstypen is er binnen de Oscar Romero de instroom in de brugklas zo geregeld.

Daarnaast koerst de Oscar Romero er op aan dat ook de huidige brugklassers zo’n verlenging krijgen, zodat ook voor deze groep de leerachterstanden kunnen worden weggewerkt.

Onderwijstijd

,,Het verlengen van de brugklasperiode doen we omdat we vinden dat iedere leerling de kans moet krijgen om op zijn of haar niveau te komen”, meent Lansdaal. ,,Doordat basisschoolleerlingen minder onderwijstijd hebben gekregen dan gebruikelijk, zal een aantal van hen ook een advies krijgen dat lager uitvalt dan vooraf verwacht.”

,,We geven ze de tijd om te laten zien welk niveau het meest passend is”, meldt Lansdaal. ,,Dat zal in één brugklasjaar niet altijd lukken, vandaar dat we de brugklasperiode verlengen.” Dat betekent ook dat de school zich nog meer gaat aanpassen aan de brugklassers. ,,Maatwerk en extra ondersteuning als dat nodig is, extra uitdaging en kansen wanneer daar behoefte aan is.”

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen