Medewerker van het Hoogheemraadschap werd door bewakers van datacenter Microsoft weggestuurd, LADA stelt vragen aan het college

Het datacenter van Microsoft in Middenmeer.
© Archieffoto ANP
Middenmeer

LADA stelt het college vragen over het incident waarbij bewakers van een datacenter in de Wieringermeer een medewerker van het Hoogheemraadschap wegstuurde.

Het voorval werd benoemd in een eerder artikel: ’Als een medewerker van het Hoogheemraadschap een haperend gemaal controleert en foto’s wil maken, krijgt hij bewakers op zijn dak. Hem wordt verzekerd dat hij een fikse boete tegemoet ziet. Verbouwereerd druipt hij af.’

Navraag

LADA geeft aan zelf navraag gedaan te hebben bij het Hoogheemraadschap, dat het incident heeft bevestigd. De medewerker wilde op meerdere plaatsen controles uitvoeren op het koelcircuit. Het Hoogheemraadschap is inmiddels in gesprek met Microsoft om een protocol op te stellen waarin geregeld wordt dat medewerkers toegang verkrijgen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De partij wil van het college weten of zij daar ook bij betrokken zijn.

Omgevingsvergunning

Uit het gesprek dat LADA met het Hoogheemraadschap had, blijkt dat er in de verstrekte omgevingsvergunning niets is geregeld over de wijze waarop medewerkers in staat moeten worden gesteld om hun controlerende taak uit te voeren. „Dat bevreemdt ons”, aldus LADA.

De partij wil weten waarom hier niets over is opgenomen in de verstrekte omgevingsvergunning. Daarnaast wordt gevraagd of de bereidheid er is om bij volgende aanvragen voor vestiging van datacenters wel een dergelijk protocol op te nemen in de omgevingsvergunning.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.