’Dit is een farce. Ik ben van leugens beticht, vanwege beschuldigingen die ik niet heb geuit.’ Instituut Sportrechtspraak laat klachten over werkwijze in vier tuchtzaken turndossier onderzoeken

Het turndossier bezorgt het Instituut Sportrechtspraak hoofdbrekens.© Foto Hollandse Hoogte-ANP/Remko de Waal

Marco Knippen
Amsterdam

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) laat een onafhankelijk onderzoek verrichten naar de gang van zaken bij vier tuchtzaken rondom van grensoverschrijdend gedrag betichte turntrainers. Dit is de uitkomst van een bestuursvergadering na klachtbrieven over onder meer verkeerde gespreksweergaven door melders van machtsmisbruik.

De externe toetsing is uiterst pikant, gezien de gevoeligheid van het ’hoofdpijndossier’. Sinds deze zomer staat de turnwereld in brand, nadat oud-bondscoach Gerrit Beltman in deze krant toegaf decennialang turnsters fysiek en geestelijk te hebben mishandeld en oud-turnsters een inkijkje gaven in de stelselmatige misdragingen van hem en andere trainers. Die bekentenis en getuigenissen leidden tot een spervuur aan nieuwe beschuldigingen en ontboezemingen.

Lees hier alle verhalen over dossier turnmisbruik.

Naar verluidt zijn 75 meldingen over 25 turntrainers gedaan, en startte het ISR afgelopen najaar tegen tien van hen een tuchtprocedure op. Tot die laatste groep behoren ook bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers. Het tweetal werd eind juli door turnbond KNGU op non-actief gesteld maar is vanaf begin september weer in de turnzaal toegelaten, ondanks een nog lopende tuchtzaak.

Medio november openbaarde deze krant al dat het ISR, die voor zeventig sportbonden en sportorganisaties met het tuchtrecht is belast, onder vuur was komen te liggen. Drie ex-turnsters en een moeder van een minderjarige turnster die in nog lopende (beroeps)zaken waren verwikkeld, deden hun beklag over ’onwaarheden, slordigheden en hiaten in gespreksweergaven’, ’onheuse bejegening en vooringenomenheid van de onderzoekers’, plus ’een gebrek aan transparantie en procedurele fouten’.

’Reële klachten’

Een maand later verklaarde het ISR-bestuur tegenover de NOS dat ’de klachten reëel waren’. Gesteld werd dat de kwaliteit van de eigen organisatie én onderzoeken niet op orde is en dat ’een professionaliseringsslag nodig is’.

Naast de toezegging dat ’de discrepantie tussen het onderzoeksgesprek en -verslag onderzocht gaat worden’, bood het ISR-bestuur nog drie opties aan de oud-turnsters aan: opnieuw in gesprek gaan met de onderzoeker, zelf een uitgebreide verklaring opstellen of het betwiste gespreksverslag verbeteren. De moeder van het meisje in de afgeronde beroepszaak vernam dat de beoordeling ’niet zal leiden tot heropening van de zaak’, maar ’indien komt vast te staan dat het verslag verwijtbare onjuistheden bevat hiervoor formeel excuses worden gemaakt’.

De moeder spreekt van ’een farce’. ,,Door de inmiddels bestrafte trainer ben ik van leugens beticht. Logisch, want in de aanklacht stonden beschuldigingen die ik nooit heb geuit. Ik heb meermaals aangegeven dat de inhoud van het nimmer door mij ondertekende gespreksverslag op punten niet met de werkelijkheid strookte. Daar is niets mee gedaan. Wat zijn eventuele verontschuldigingen dan nog waard nu ik in mijn integriteit ben aangetast?’’

Hertraumatisering

Petra Witjes en Stephanie Tijmes, twee van de drie oud-turnsters die naar aanleiding van hun kritiek ’een indringend gesprek met bestuurders hadden’, vinden dat het ISR het ’systeemfalen onvoldoende onderkent’. ,,Er wordt gevraagd of wij de verkeerde schets maar even willen corrigeren. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de emotie die dit oproept en de kans op hertraumatisering’’, aldus Tijmes. Witjes vult aan: ,,Het is niet alleen heftig om het steeds op te rakelen, maar geeft ook een gevoel van onveiligheid als er niet secuur en transparant met informatie wordt omgesprongen. Ik maak mij zorgen over anderen die aangifte doen: staat hen ook onzorgvuldig handelen te wachten, nu het grotere geheel onderbelicht blijft?’’ Tijmes: ,,Ik wil vertrouwen houden in een zuivere procesgang, heb de stille hoop dat wij niet de dupe worden. Maar mijn geloof wordt zo wel op de proef gesteld.’’

Meer nieuws uit Sport

Meest gelezen