Probos: ’Nog te weinig gedaan voor bosuitbreiding’

Bossen worden niet altijd genoeg gewaardeerd, aldus Probos.© foto ANP

Merlin Mulder
Amsterdam

Er moet meer gedaan worden om extra bossen in Nederland aan te planten. Gevreesd wordt dat de nieuwe Bossenstrategie, waar alle provincies aan meewerken, niet voldoende is.

Dat blijkt uit een online symposium van Probos, een organisatie die zich bezighoudt met bosbeheer.

In de Bossenstrategie is het plan om landelijk 15.000 hectare nieuw bos aan te leggen binnen Natuurnetwerk Nederland. Maar verschillende partijen, zoals Probos, zijn bang dat die doelstelling niet gehaald wordt of dat het allemaal te lang gaat duren.

Zo wordt er onder meer niet genoeg samengewerkt door verschillende partijen die bezig zijn met initiatieven om bomen te planten. Hierdoor komen er soms dubbelingen in de tellingen voor en blijkt het daadwerkelijk aantal nieuwe bomen lager dan gedacht.

Ook is er niet altijd genoeg animo voor de aanleg van een nieuw bos in een regio of ontbreken de financiën om stappen voor een nieuw bos te zetten.

Probos pleitte gisteren onder meer voor een speciale bossenmakelaar. Die makelaar moet in kaart brengen waar in Nederland behoefte is aan nieuwe bossen. Ook kan de bossenmakelaar overzicht houden, wat nu soms ontbreekt.

Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de waarde van extra bos in Nederland. Niet iedere Nederlander ziet nog de voordelen van meer bos erbij. Extra bos is volgens Probos goed voor de stikstofreductie en kan helpen om kwetsbare natuurgebieden te versterken. Daarnaast heeft een bos recreatieve waarde, waar niet iedereen is zich genoeg bewust van is, aldus verschillende partijen zoals Natuurmonumenten en Urgenda. In steden moeten ook meer bomen geplant worden, vinden zij.

Bos kan geld opleveren. Door bijvoorbeeld landbouwgrond te veranderen in een bos waar ook hout gekapt en verkocht wordt, moet er meer animo voor extra bos komen.

Uit het symposium kwam naar voren dat het belangrijk is dat verschillende partijen meer moeten samenwerken.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen