CDA Den Helder wordt ongeduldig: ’wanneer komt het regenboogzebrapad er nou eens aan de Theodorus Rijkersstraat?’

Een regenboogzebrapad in Zandvoort.
© United Photos/Paul Vreeker
Den Helder

Het CDA in Den Helder wil van burgemeester en wethouders weten wanneer het beloofde regenboogzebrapad er in de Theodorus Rijkersstraat komt.

Een motie van CDA kreeg in september vorig jaar brede steun in de gemeenteraad. Het college beloofde dat de raad eind vorig jaar te horen zou krijgen of een regenboogzebrapad op die plek haalbaar is. Het bleef echter stil. CDA heeft nu begrepen dat er in het eerste kwartaal van dit jaar een ’participatietraject’ is gepland. Dat wil zeggen dat de gemeente met de buurt in overleg wil.

Schriftelijke vragen

De fractie is niet blij met deze aanpak, blijkt uit schriftelijke vragen aan het college. CDA vindt dat participatietrajecten in Den Helder ’altijd uitermate tijdrovende projecten’ zijn. Bovendien is zo’n traject volgens de christendemocraten niet nodig, omdat de buurt daar graag een zebrapad wil om de verkeersveiligheid te verbeteren. ’Een participatietraject kan zeker een goed middel zijn als er onduidelijkheid is over de wens van de buurt. In deze situatie is dit echter niet het geval’, schrijft de fractie aan het college.

Twee vliegen

CDA had gepleit voor een regenboogzebrapad. Daarmee konden twee vliegen in één klap worden geslagen. Het verbetert de verkeersveiligheid en de gemeente laat zien dat mensen van elke seksuele geaardheid welkom zijn in de marinestad.

De fractie wil nu weten welke concrete stappen zijn gezet voor het realiseren van het regenboogzebrapad? CDA vindt een participatietraject prima, maar zegt tegelijkertijd dat de opdracht van de raad moet worden uitgevoerd.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.