Baarnse misdaadcijfers iets gedaald in 2020; Fraude en jongerenoverlast flink gestegen, aantal inbraken juist gedaald

Baarn

Vorig jaar slachtoffer geworden van zakkenrollerij in Baarn? Wellicht een schrale troost, maar u was bijna uniek. Baarn noteerde in 2020 namelijk slechts twee gerolde zakken. Het verplicht op anderhalve meter afstand blijven maakt het werk voor een zakkenroller ook redelijk onmogelijk natuurlijk. Fraude en jongerenoverlast waren in Baarn daarentegen des te talrijker het afgelopen jaar.

Baarn presenteerde vrijdagmiddag de veiligheidscijfers 2020. Het totale aantal meldingen van dergelijke ’misdrijven met grote impact’ is vorig jaar met vijf procent gedaald in Baarn, van 1096 meldingen in 2019 naar 1045 in 2020.

Opvallende stijger is de jongerenoverlast. Wat voor conclusie daaraan kan worden verbonden is lastig te zeggen. De jaarcijfers gaan nogal op en neer. Schommelde het aantal meldingen in 2018 en 2029 rond de 120, in 2020 was het bijna 200 meldingen weer op het niveau van 2017. Corona-verveling wordt wel genoemd als oorzaak voor jongerenoverlast, maar dat speelde in 2017 dan weer geen rol.

Ook het aantal fraudegevallen is in 2020 flink gestegen. In 2020 werden er 183 gevallen genoteerd, de jaren daarvoor schommelde dat rond de 100. Bekend is dat met name cybercriminaliteit als whatsappfraude het afgelopen jaar veel voorkwam.

Het aantal woning- en autoinbraken, vernielingen en geweldsmisdrijven is in Baarn in 2020 gedaald ten opzichte van 2019, het aantal diefstallen uit bedrijven steeg daarentegen wat. Mogelijk is er zeker bij het afgenomen aantal inbraken een verband met thuiswerken in verband met corona.

Zedenmisdrijven en wapen- en drugshandels zijn in Baarn nog steeds gering in aantal. Huiselijk geweld werd in 2020 veertien keer gemeld, het laagste aantal in jaren. Het aantal meldingen over verwarde personen schommelt jaarlijks nogal, wat conclusies trekken ook lastig maakt.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen