Huizen in oude school Warmenhuizen stapje dichterbij. Die appartementen staan straks aan het Torenvenplein, want dat is de officiële naam van het plein geworden

De verbouwing van de oude school is begonnen.
© Foto aangeleverd
Warmenhuizen

De Coöperatie Torenven is officieel eigenaar geworden van het gebouw en omliggend terrein van voormalige school Torenven in Warmenhuizen.

Daardoor is de bouw van 21 nieuwe woningen in de dorpskern een stap dichterbij gekomen.

De coöperatie Torenven wordt gevormd door 21 initiatiefnemers uit Warmenhuizen. Deze inwoners willen zorgen voor woningbouw op het oude schoolterrein. Voorheen was de gemeente Schagen eigenaar van het schoolgebouw en het terrein. Deze zijn nu in eigendom van de coöperatie. Het terrein ligt op de hoek van de Dorpsstraat en de Baan in Warmenhuizen.

Verbouw

In januari start de coöperatie met de verbouw van de oude school. De nieuwbouw moet dezelfde contouren krijgen als de huidige bebouwing.

Uiteindelijk komen er 21 nieuwe woningen. „Een mooie groeikans voor het dorp”, zegt wethouder Jelle Beemsterboer. „Elk dorp moet naar verhouding in woningen kunnen groeien. Ook Warmenhuizen. Door de oude school, waar veel mensen met plezier op school hebben gezeten, te verbouwen tot mooi appartementencomplex kunnen mensen ook hier weer met veel plezier wonen.”

Afgelopen maanden heeft coöperatie Torenven diverse stappen gezet voor het verkrijgen van vergunningen. Onlangs is de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen onherroepelijk geworden. Ook is er een straatnaambesluit genomen. Het plein krijgt de naam: Torenvenplein. Een verwijzing naar de eerdere naam van het gebouw.

Omgeving

De hoofdaannemer van de bouw is Wever uit Waarland. Ook onderaannemers en uitvoerders komen uit de directe omgeving. Daar heeft coöperatie Torenven bewust voor gekozen. Als de werkzaamheden voorspoedig verlopen, kunnen de mensen begin volgend jaar de nieuwe huizen gaan bewonen.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.