Een parallelweg, een tunneltje voor fietsers, bouwverkeer voor Muggenburg-Zuid via de N245. Gemeenteraad heeft veel suggesties voor aanpak Zuiderweg

De Zuiderweg in Schagen moet in de toekomst op de schop.
© Foto Marc Moussault
Schagen

De gemeente Schagen moet de omwonenden van de Zuiderweg nauw betrekken bij de reconstructie van de Zuiderweg. Bovendien kan het plan voor de Zuiderweg niet los worden gezien van de bouw van Muggenburg-Zuid.

Verschillende partijen in de gemeenteraad pleiten voor een breed plan, waarbij ook wordt gekeken naar de effecten van de aanleg van een sportcampus bij Muggenburg.

De gemeente denkt al langer na over een reconstructie van de Zuiderweg. Nu moet er tempo worden gemaakt, omdat er 124 woningen op het terrein van aannemersbedrijf Oudshoorn komen. Daarnaast wil corporatie Wooncompagnie een appartementencomplex bouwen op het handbalveld bij de Spartahal.

Onderdeel van de reconstructie is de aanleg van twee rotondes in de Zuiderweg: bij de Verzetlaan en Julianalaan. Vooral het eerste verkeersplein leidt tot weerstand bij bewoners van de achtergelegen wijk Muggenburg. Zij zijn bang dat de Verzetlaan veel drukker zal worden. Veel partijen snappen die vrees. Het CDA pleit daarom voor een speciale ’beeldvormende vergadering’ over het plan voor de Zuiderweg, zodat dit van alle kanten kan worden bekeken. Andere fracties noemen de aanleg van een parallelweg en een tunneltje voor fietsers. Voor het bouwverkeer dat naar de nieuwe wijk Muggenburg-Zuid gaat moet vanaf de N245 een speciale afslag worden gemaakt, vinden veel fracties in de raad. Nu al geld beschikbaar stellen om een plan te maken voor de Zuiderweg gaat de raad dan ook te ver.

Regio 6: Gemeentebestuur wil aftakking van N245

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.