Senioren Partij Drechterland bezorgd over verontreinigd water in polder De Drieban

Biologische perenteler René van der Aarde in Hem.
© Foto Marcel Rob
Hem

De Senioren Partij Drechterland (SPD) wil weten wat burgemeester en wethouders gaan doen aan de vervuiling in het oppervlaktewater in polder De Drieban in Hem-Venhuizen.

Aanleiding hiervoor is het artikel in het Noordhollands Dagblad waarin de biologische perenteler René van der Aarde afgelopen dinsdag vertelde dat hij moeilijk zijn fruitbomen kan beregenen bij hitte en vorst doordat er pesticiden in het oppervlaktewater zitten.

Metingen van het hoogheemraadschap hebben aangetoond dat normen voor de hoeveelheid pesticiden in het water van De Drieban worden overschreden. Het gaat onder meer om vervuiling met stoffen als pyraclostrobin, boscalid, carbendazim en imidacloprid. Deze stoffen komen vooral uit chemische bestrijdingsmiddelen die in de sierteelt, waaronder bloembollen, worden gebuikt.

‘Zorgwekkende situatie’

De SPD spreekt van ‘de zorgwekkende situatie van het (verkeerd gebruik van) pesticiden’. Concreet wil de fractie weten hoe het college het probleem ziet, en wat haar visie is over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in deze landelijke regio met veel sierteelt. Ook vraagt de SPD hoe het college dit denkt op te lossen, en wil weten welke rol gemeente en het hoogheemraadschap hierin hebben.

Bovendien vraagt de partij zich af wat inwoners kunnen doen als zij vermoeden dat er in hun nabijheid op een onjuiste manier met bestrijdingsmiddelen wordt omgegaan.

Lees ook: Schone fruitteelt maar smerig slootwater

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen