Premium

Schagen moet stikstofhuiswerk overdoen voor bouwplan met zeventien huizen aan de Denneweg in Callantsoog

In december is de grond aan de Denneweg in Callantsoog bouwrijp gemaakt.
© Archieffoto Marc Moussault
Callantsoog

De bouw van zeventien woningen aan de Denneweg in Callantsoog is geen gelopen race. Gedeputeerde Staten gaat niet akkoord met de ruimhartige stikstofvisie van de gemeente Schagen en stuurt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op de plannenmaker af.

Volgens GS geldt er vanwege de stikstofdepositie op onderhavig bouwplan een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming. Het standpunt van de gemeente Schagen ’over het ontbreken van de vergunningplicht, leidt bij de initiatiefnemer tot een verkeerde veronderstelling.’ De kwestie wordt per brief aan de gemeente meegedeeld en daarin wordt Schagen tevens ’uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg op korte termijn.’ Daarnaast is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gevraagd een last onder dwangsom te sturen aan de initiatiefnemer van het woningbouwproject, te weten corporatie Wooncompagnie.

Meer nieuws uit Noordkop

Meest gelezen