Strakkere afspraken met organisaties die Den Helder helpen met het uitvoeren van armoede- en schuldenbeleid

© Foto ANP
Den Helder

De gemeente Den Helder gaat met hulpverleningsinstanties strakke afspraken maken over schuldhulpverlening. Dat heeft wethouder Peter de Vrij de commissie maatschappelijke ontwikkeling beloofd.

De uitvoering van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid is ondergebracht bij een aantal maatschappelijke organisaties. De Rekenkamercommissie van de gemeente heeft geconstateerd dat het college daarbij niet of nauwelijks stuurt op resultaat, wel op inzet en inspanning.

Concrete afspraken

Er zijn weinig tot geen concrete en meetbare afspraken tussen de gemeente en deze partijen. Voor een deel van de organisaties geldt dat de gemeente slechts een instandhoudingssubsidie verstrekt. Er wordt niet gezegd wat van de organisaties wordt verlangd.

Wethouder De Vrij zegt dat in gesprekken met de organisaties al aandacht is voor resultaten. In nieuwe contracten en overeenkomsten met de organisaties wil hij strakkere en scherpere afspraken maken over resultaten die van hen verwacht worden.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.