Beste prins Bernhard, dan verkoop je toch gewoon wat van je huisjes? | Commentaar

Wie een huis koopt, moet er ook in gaan wonen. Dat is zo’n beetje de kern van een plan van de PvdA om eindelijk iets te doen aan de wurgende stijging van huurprijzen in Amsterdam en steeds meer steden in een bereisbare cirkel om de hoofdstad. Een cirkel die elke dag groter wordt nu ook thuiswerken geen utopie blijkt te zijn.

De PvdA wil dat beleggers die meer dan vijf huizen bezitten meer belasting betalen. Hun huurinkomsten en vermogenswinsten moeten via de inkomstenbelasting worden aangeslagen. Ook wil de partij het mogelijk maken dat gemeentes een woonplicht instellen. En om dat idee een beetje smoel te geven, kiest de partij voor die van de gefortuneerde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Tot ongenoegen van de prins in kwestie. Bernhard zegt zich niet te kunnen verdedigen, maar doet dat ondertussen wel luid en duidelijk.

Dat de PvdA Berhard gebruikt om haar woonplan aan de man te brengen, is misschien niet zo chique, maar wel buitengewoon doeltreffend. Behalve mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort bezit de prins privé en via verschillende bedrijven zo’n 600 woningen, kantoorgebouwen en winkelcentra in Nederland. Het mag duidelijk zijn dat hij tot de categorie woningbezitters behoort, die de hoofdstad opkoopt zonder per se zelf een galerijflatje te willen betrekken.

Voor alle duidelijkheid: daar is niets illegaals aan. Maar nu de ontwikkelingen op de woningmarkt verhinderen dat ’gewone’ onderwijzers en verpleegkundigen in de stad kunnen wonen, is er wel sprake van een probleem. Een probleem dat misschien kan worden aangepakt door het verdienmodel van investeerders af te romen. Want waarom wel stevig loonbelasting betalen over je verdiensten uit arbeid, terwijl over verhuurinkomsten en vermogen een bijna symbolisch tarief moet worden betaald?

Mocht de prins de hogere belastingtarieven willen ontlopen, is er altijd nog de mogelijkheid zijn woningvoorraad in te krimpen. Tegen een redelijk bedrag zijn de meeste huurders vast wel van zins de woning waarin ze wonen - voor een schappelijk bedrag uiteraard - te kopen. Met de huidige rentestand zal de hypotheekafdracht vast niet hoger zijn dan de hoogte van het huurbedrag.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.