Premium

Te weinig woningen voor jongeren die het dorp koesteren, maar ook ouderen zien amper doorstroomopties. ’Verontrustende ontwikkeling, de jeugd houdt dorpsleven bloeiend’

Voorzitter van de dorpsraad Petten, Sijbrand Spannenburg.
© Foto Marc Moussault
Schagen

In vrijwel alle dorpen binnen de gemeente Schagen is er een tekort aan woningen voor jongeren. Dat komt doordat er te laat en mondjesmaat bijgebouwd wordt en ouderen niet kunnen doorstromen naar kleinere huizen.

„Als we kijken naar hoe weinig woningen er in dorpen worden aangeboden en voor welke prijs, kunnen we echt spreken van een heel groot probleem.” Dat zijn de woorden van Nico Bijman, voorzitter van Dorpswerk Noord-Holland. Al jaren krijgt de overkoepeling van dorpshuizen -en raden bevestiging dat er behoefte is aan woningen voor jongeren. „Ze zijn nodig om het dorpsleven bloeiend te houden en houden scholen en sportverenigingen in stand. Wanneer de jeugd vertrekt, treedt er verarming op. Bedrijven trekken uiteindelijk ook weg, want ze zitten liever op een plek waar voldoende werknemers zijn. Die bedrijven heb je juist weer nodig als sponsor voor verenigingen. Zo kan een spiraal ontstaan.”

Meer nieuws uit Noordkop

Meest gelezen