’Sobere’ begroting van gemeente Medemblik roept gemengde gevoelens op. Opluchting, hoop en grote teleurstelling

Het dorpshuis in Abbekerk zal toch grootscheeps verbouwd gaan worden.
© Foto Marcel Rob
Abbekerk

In de groepsapp gingen de berichten donderdagavond over en weer. Vanuit huis volgden de bestuursleden van het dorpshuis in Abbekerk de digitale begrotingsvergadering van de gemeente Medemblik. ,,Het was hartstikke spannend”, vertelt voorzitter René Veerman een dag later. ,,Maar gelukkig konden we elkaar na afloop feliciteren.”

Want Gemeentebelangen had het voor elkaar gekregen. Waar het college er tot ontsteltenis van de direct betrokkenen voor koos om het dorpshuis te renoveren en de kindfuncties naar OBS De Plaats te verhuizen, kwam die partij met een amendement waar de stichting Dorpshuis Nieuwe Haven en de Dorpsraad Abbekerk/Lambertschaag zich veel beter in konden vinden.

Door te kiezen voor een afschrijving in veertig in plaats van de voorgestelde twintig jaar, moet volgens Gemeentebelangen een grootscheepse verbouwing mogelijk zijn. Mét behoud van de in het dorpshuis gevestigde peuterspeelzaal en (buitenschoolse) kinderopvang. Tot grote vreugde van het bestuur van de stichting werd hier met vijftien stemmen voor en twaalf stemmen tegen voldoende steun voor gevonden.

Kort daarvoor gingen zelfs nog bijna de handen op elkaar voor een nóg ingrijpendere wijziging van het collegevoorstel. D66 zette samen met een aantal andere partijen in op

volledige nieuwbouw op de locatie van het dorpshuis, inclusief de integratie van de basisschool en de kindfuncties. Dit haalde het net niet. ,,We hadden natuurlijk met z’n allen wel gehoopt op nieuwbouw”, aldus Veerman. ,,Maar de realiteit heeft ons de afgelopen periode mede door corona dusdanig ingehaald, dat we met dit resultaat heel erg blij zijn.”

De aanvankelijk geplande samensmelting met basisschool De Plaats komt er dus niet. ,Maar dat wil niet zeggen dat we de school nu helemaal de pas afsnijden. Het kan best zijn dat we in de toekomst weer met elkaar om tafel gaan.”

OBS De Plaats komt nu pas in het kader van het Integraal Huisvestingsplan in 2027 ’aan de beurt’ voor renovatie of nieuwbouw.

Cultuur

Naast de betrokkenen van de plannen voor Abbekerk, volgde ook de cultuursector de begrotingsvergadering met grote belangstelling. Hun gemeentelijke steun dreigde immers genadeloos te worden gekortwiekt. Hun pijn werd een heel klein beetje verzacht. Op initiatief van GroenLinks wordt er voorlopig nog niet bezuinigd op de sport- en cultuurpas. De VVD kreeg het bovendien voor elkaar dat er in 2021 een bedrag van 30.000 en voor het jaar erna van 20.000 euro beschikbaar komt voor cultuur.

,,Maar er ging 250.000 euro af”, reageert pianiste en muziekdocente Annemieke Zuurbier. ,,Dus per saldo wordt er nog steeds twee ton bezuinigd op cultuur. En als ik dan zie dat er twee miljoen op de begroting staat voor verbouwing en inventaris van het gemeentehuis. Dat vind ik echt onvoorstelbaar in tijden waarin het geld zo hard nodig is.”

,,Ik ben enorm teleurgesteld dat de bezuiniging op het muziekonderwijs (met twintig procent, red.) gewoon doorgaat”, vervolgt ze. ,,Ik ben wél verheugd dat er toch diverse mensen in de raad voor hebben willen strijden. Het wordt in ieder geval her en der gezien.”

PvdA vond met brede steun een manier om de voorgestelde bezuinigingen op het activiteiten en kernenbudget (AKB) grotendeels terug te draaien. Dit bedrag van 40.000 euro zou gehalveerd worden, maar wordt nu toch weer aangevuld tot bijna 38.000 euro.

De Stichting Evenementen Medemblik (STEM) kon opgelucht adem halen. Van hun subsidie (38.000 euro) zou als het aan het college lag maar 10.000 euro overblijven. Maar door het aangenomen amendement van de PvdA wordt dit toch weer verhoogd naar 22.500.

Tevredenheid zal er ook zijn bij Spartanen en SEW, die de handen ineengeslagen hebben om het capaciteitsprobleem van de zaalsport in Wognum op te lossen. Op initiatief van het CDA stelt de gemeente een krediet van 220.000 euro beschikbaar voor de aansluitkosten van een blaashal.

Goed nieuws was er voorafgaand aan de vergadering al voor Humanitas. De PvdA had al een meerderheid achter zich verzameld om Home-Start - dat haar subsidie dreigde te verliezen - te redden. Dit project dat steun biedt aan gezinnen die tijdelijk hulp nodig hebben kan met een bedrag van 35.000 euro (’gewonnen’ door te korten op het innovatiebudget en het budget voor mantelzorgondersteuning) toch doorgaan.

Hoop is er ook weer voor de ontwikkeling van een wandel/fietspad tussen Benningbroek en Wognum. Daar wordt weliswaar geen bedrag voor opgenomen in de begroting, maar de streep die het college door plan voor het zogenoemde Sneekerpad getrokken had is weer uitgegumd.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen