Premium

Een tweemaal zo groot Amstelmeer, ziet de toekomst er zo uit?

Zo kan het gebied eruit komen te zien, aldus het scenario voor een twee maal zo groot Amstelmeer.
© Illustratie Flux landscape architecture
Westerland

Een tweemaal zo groot Amstelmeer. Dat is een van de scenario’s die op verzoek van de provincie Noord-Holland zijn uitgewerkt. Begin dit jaar gaf de Stuurgroep Waddenbaai opdracht tot het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor het Amstelmeer. Om relaties en kansen voor mens en natuur in beeld te brengen, is gekozen voor een scenariostudie. ‘Amstelmeer Waterrijk’ verbeeldt hoe de toekomst er uit kan zien.

De vier toekomstbeelden zijn zo gedetailleerd mogelijk uitgewerkt, voorzien van fraaie illustraties en lopen telkens een rijtje voor- en nadelen af. De samenstellers van het rapport wijzen er met nadruk op dat het scenario’s zijn, ideeën voor de toekomst die stof moeten bieden om verder over te praten. Hoewel de geschetste mogelijkheden zich vaak op de middellange termijn (2050) bevinden, zitten er echter ook ideeën tussen die reeds dit decennium verwezenlijkt zouden kunnen worden. Een van de voorstellen lijkt een echo van het Wieringer randmeer waar begin deze eeuw zoveel over te doen was.

Meer nieuws uit Noordkop

Meest gelezen