Den Helder is soepel voor kinderen die ’vrijwillig’ naar een pleeggezin verhuizen

Den Helder

De gemeente Den Helder stelt zich de komende drie jaar soepeler op voor kinderen die op vrijwillige basis in een pleeggezin worden opgenomen, zo blijkt uit een collegebesluit.

,,Al is het woord vrijwillig relatief’’, erkent wethouder Pieter Kos. ,,Het gaat bijvoorbeeld om kinderen van wie een van de ouders ernstig ziek is en de zorg thuis in het geding is. De wet kent alleen een vergoeding toe voor gedwongen opname in een pleeggezin. Wij willen die andere groep tegemoet komen.’’

Kos geeft aan dat deze verantwoordelijkheid eerst bij de provincie lag. ,,Die maakte afspraken met jeugdhulp Parlan, naar sinds de invoering van de Gemeentewet is die verantwoordelijkheid bij ons terecht gekomen.’’ Voor de subsidie komt een apart potje.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.