Wat Alkmaar ook in stelling brengt tegen overlast van de meeuwen, niets helpt echt

Meeuwen wennen snel aan bestrijdingsmaatregelen
© Foto Sjef Kenniphaas
Alkmaar

Je kunt van alles bedenken tegen meeuwenoverlast, maar echt helpen doet eigenlijk niets. Dat kan opgemaakt worden uit de beantwoording van raadsvragen door het college.

Veel wordt nog onderzocht, maar afgaande op enquêtes onder omwonenden rond meeuwenkolonies, is er niets dat er echt uitspringt.

De vragen -van OPA en van seniorenpartij SPA- werden ingegeven door grote overlast rond de PCC-vestiging Oosterhout aan de Vondelstraat. Omwonenden daar zijn de ellende zat. De meeuwen nestelen jaar na jaar op het dak van de school. Bewoner Richard Halewijn van appartementencomplex De Entree schreef ten einde raad alle politieke partijen aan ’omdat ik niet meer weet wie ik moet benaderen’.

Het college zegt dat de meeuwen nu eenmaal een beschermde diersoort vormen. In 2019 mochten de eieren nog bestreken worden met maisolie zodat de eierschalen niet meer ademen en de kuikens stikken, maar dat was op basis van een ’onderzoeksvergunning’ die op 20 januari van dit jaar afliep. Ondervraagde omwonenden zeggen dat het bestrijken van de eieren matig tot goed helpt.

Onderzoek

Om het kunstje weer te mogen uithalen moet er een nieuwe vergunning komen van het Rijk. En die is niet makkelijk te vermurwen op dit punt. Er moet in ieder geval eerst een nader ecologisch onderzoek worden gedaan. ,,Daartoe werken wij samen met de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Leiden, Katwijk, Haarlem en Zandvoort”, zo schrijft wethouder Paul Verbruggen. ,,Door de dossiers van de gemeenten samen te brengen, verwachten wij de kans te vergroten voor het verkrijgen van een ontheffing voor het broedseizoen van 2021.” Verbruggen verwacht het onderzoeksrapport ’in het vierde kwartaal’.

Richard Halewijn vindt dat allemaal veel te lang duren. Volgens hem moet het toch mogelijk zijn om ondertussen alvast andere maatregelen in stelling te brengen. ,,Het broedseizoen begint in maart al. Je mag de vogels al niet meer verstoren als ze alleen nog maar takjes zoeken voor hun nest.”

Netten

OPA somt die alternatieve maatregelen op: netten spannen, akoestische maatregelen nemen, laserapparatuur en elektrische systemen plaatsen, meeuwenpinnen gebruiken, of vliegers en vogelverschrikkers.

Het college zegt dat die allemaal nog onderzocht worden, maar weet al wel dat ze stuk voor stuk onvoldoende zijn om de overlast te beperken. Netten spannen bijvoorbeeld, helpt soms wel, maar meestal gaan de meeuwen dan simpelweg een dak verderop broeden. Voor andere maatregelen geldt dat de meeuwen er snel aan wennen.

Halewijn: ,,Maar we verwachten ook niet dat de overlast geheel verdwijnt. Maar minder meeuwen betekent al minder overlast.”

Gemeente, bewoners en de school hebben begin september hun standpunten uitgewisseld. Half november is er weer zo’n sessie. Dan zou ook het onderzoeksrapport klaar moeten zijn. ,,Ik ben benieuwd waar de gemeente dan mee gaat komen”, zegt Halewijn.

Hele stad

OPA zegt op basis van de berichtgeving over de Vondelstraat ’een stortvloed’ aan overlastmeldingen uit de hele stad te hebben gekregen, tot en met een ’terrormeeuw’ in de Stikkelwaard.

Het college rept overigens met geen woord meer over het instellen van ’gedoogzones’ voor meeuwen. In juli zei de gemeente nog te onderzoeken of er een plek kan komen waar de vogels zich vrij mogen bewegen zonder overlast voor de stad te veroorzaken. Toen al waren er twijfels of de meeuwen wel netjes binnen zo’n zone zullen blijven.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen