Met ’Zilverkade’ in Enkhuizen kan het nog alle kanten op: ’Het gaat om een markante plek, en daarbij is alles mogelijk. Niets is in beton gegoten’

Het Stadskantoor aan de Hoogstraat in Enkhuizen.
© Foto Cyclomedia
Enkhuizen

Horeca, nautische winkels of toch de appartementen in de binnenstad, waar zoveel vraag naar is. Het college van Enkhuizen sluit niets uit als het gaat om het terrein aan de Zilverstraat.

Het terrein naast het stadskantoor ligt al jaren braak en wordt overwoekerd door onkruid. En dat duurt ook het college te lang, benadrukt wethouder Erik Struijlaart richting politiek. Met de gevraagde 145 mille als voorbereidingskrediet wil het college snelheid betrachten om het gebied Zilverstraat, Bierkade Hoogstraat in te vullen.

Bij de politiek, die het gevraagde bedrag aan de hoge kant vindt, roepen deze plannen vooral vragen op. De gemeente heeft immers de Bierkade niet (alleen) in bezit en aan de Hoogstraat staat momenteel nog het stadskantoor. Moet dat afgebroken, is dat kapitaalsvernietiging, vraagt de SP zich af.

Bierkade

Struijlaart wees er in de commissie grondgebiedzaken op dat in de plannen wordt ’geknipt’, maar wel het geheel wordt meegenomen als het om herontwikkeling gaat. En ja, er zijn gesprekken met de eigenaar van het betonningsgebouw aan de Bierkade. Maar het college wil niets uitsluitend, zoals Nieuw Enkhuizen - dat zich ergerde aan de niet bestaande naam ’Zilverkade’ in de stukken - voorstelde. Deze fractie hamert op appartementen, niet wéér meer horeca. ,,Dus stel de ambities bij’’, aldus het advies van Cor Westerveld.

Andere fracties stelden voor om projectontwikkelaars ’los’ te laten op het braakliggend idee. En dat gebeurt misschien ook wel, aldus de wethouder. Zorgen zijn er ook over de parkeerontwikkeling áls langs de kade appartementen worden gebouwd. Want bewoners hebben auto’s. Het college wil nu nog geen discussie over parkeren, in afwachting van de parkeerplannen. Wél is het de bedoeling ’iets moois’ te maken van deze vlek in de binnenstad. ,,Het gaat om een markante plek, en daarbij is alles mogelijk. Niets is in beton gegoten.’’ Ook omwonenden worden in de plannen meegenomen, beloofde Struijlaart.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen