Amsterdamse kinderen mogen niet voorgetrokken worden bij plaatsing op middelbare scholen in hoofdstad; OSVO: ’Een grote discussie over welke randgemeenten wel en niet moeten we niet willen’

De petitie om het scenario van OSVO tegen te houden werd midden september 2020 op de grens van Landsmeer gepresenteerd.
© Archieffoto Pascal Fielmich
Landsmeer/Oostzaan

OSVO, de vereniging van schoolstichtingen en -verenigingen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, stelt in een persbericht dat voorrang voor Amsterdamse kinderen bij de loting en matching voor middelbare scholen, niet meer wenselijk is. In dit scenario zouden veel kinderen in randgemeentes zoals Landsmeer en Oostzaan tussen wal en schip vallen.

OSVO geeft aan dat ze de loting en matching willen aanpassen omdat bij veel leerlingen die laag op hun lijst van gekozen scholen worden geplaatst, ’teleurstelling regeert’. Vanwege knelpunten zoals dit heeft OSVO gekeken naar andere varianten van een plaatsingssysteem. Zoals een scenario waarin Amsterdamse kinderen voorrang krijgen.

Lees ook: Ouders uit Landsmeer en Waterland sturen 4200 handtekeningen naar OSVO: ’Eén centimeter en ik sta in Amsterdam’

Postcodebeleid

Een dergelijk ’postcodebeleid’ kreeg geen steun van een groot deel van de Amsterdamse gemeenteraad en ouders uit de regio. OSVO bevestigt die berichten te hebben ontvangen: ’Ingewikkeld bij het vormgeven van zo’n postcodebeleid is het trekken van de grens.” Welke leerlingen buiten Amsterdam krijgen nog wel voorrang en welke niet, was de vraag. ,,Wetende dat waar je die grens ook trekt, je ook hier weer teleurstelling zult veroorzaken. Bij deze verkenning kwamen duidelijk de waarde en het belang van de regiofunctie van Amsterdamse scholen naar voren. Omdat we hadden afgesproken transparant te zijn over de bestudering van scenario’s, zijn daar veel reacties op gekomen, onder meer van ouders en wethouders uit de randgemeenten en vanuit de Amsterdamse gemeenteraad. Dat waren en zijn belangrijke signalen.”

Lees ook: Amsterdamse wethouder onderwijs: ’Kinderen uit omliggende gemeenten moeten gewoon in Amsterdam naar school kunnen, we moeten de grenzen niet sluiten’

OSVO benadrukt dat een postcodebeleid mogelijk is qua organisatie, maar dat de discussies erover te groot zouden zijn en ook zouden aanhouden: ,,De gezamenlijke besturen verenigd in OSVO zijn tot het inzicht gekomen dat een voorrangsbeleid voor Amsterdamse kinderen en kinderen uit sommige randgemeenten weliswaar te realiseren valt en duidelijk minder Amsterdamse leerlingen op de laagste plekken op de lijst oplevert, maar tegelijk te grote discussies zal blijven opleveren over inclusie van die randgemeenten: te weten welke wel en welke niet. Dat moeten we niet willen.”

Regie ouders

Voor het komende jaar staan er wel andere aanpassingen op de agenda van OSVO, om loting en matching in Amsterdam te verbeteren. Er wordt meer plek gemaakt op twee gymnasiumscholen, er zal berekend worden op welke scholen de capaciteit uitgebreid kan worden en ouders krijgen meer inspraak: ,,Gedurende dit schooljaar wordt beleid ontwikkeld voor de komende jaren om ouders structureel meer regie te geven bij de keuze die ze wensen te maken voor de school van hun kind(eren). De schoolbesturen hebben gezamenlijk specifiek afgesproken om een betere aansluiting van het aanbod op de vraag te faciliteren. In de loop van dit schooljaar wordt daartoe een voorstel gedaan en na sondering van- en samenspraak met alle betrokkenen een besluit over genomen.”

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Meest gelezen