Premium

Baarnse afvalstoffenheffing stijgt met gemiddeld 20 procent; gemeente reserveert in begroting 2,5 ton voor extra stimulering na coronacrisis

Burgemeester Röell assisteert de digitale wethouder Prakke.
© Eigen foto
Baarn

Het was een zware bevalling, maar het is Baarn gelukt een sluitende gemeentebegroting te krijgen voor 2021. Eerder werd nog gewaarschuwd dat het moeilijk zou gaan worden door verwachte tegenvallers met de bijdragen van het Rijk en de gemeentelijke uitgaven door corona. Nu blijkt er zelfs geld vrijgemaakt voor speerpunten als duurzaamheid en mobiliteit.

De onroerendezaakbelasting blijft gelijk, afgezien van de inflatiecorrectie. Dat is een afspraak in het coalitieakkoord. Een domper voor de burger is dat de afvalstoffenheffing met gemiddeld twintig procent omhoog gaat. Juist nu inwoners sinds een half jaar goed bezig zijn door ook restafval en pmd te scheiden. Vooral meerpersoonshuishoudens betalen meer. ,,Het is heel lastig uit te leggen, maar er valt niets aan te doen”, zegt wethouder Jannelies Vissers. De huisvuilinzameling is uitbesteed aan de Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN), een samenwerking van regiogemeenten. RMN berekent de kosten van afvalverwerking door. In de gemeentebegroting 2021 wordt gesproken van een stijging voor de burger tot wel zestig procent, maar dat is volgens Vissers en RMN-directeur Rob Schram een foutje.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen