Mogelijk straks per leging van restafvalkliko betalen in Opmeer

Een zijlader van de HVC bezig met het legen van de GFT-containers.
© Archieffoto Ron Pichel
Opmeer

Inwoners van de gemeente Opmeer gaan straks mogelijk een bedrag per kilo huishoudelijk restafval betalen. Met dit systeem moet er meer afval worden gescheiden en hergebruikt. Ook hoopt de gemeente zo de kosten voor de afvalinzameling beter in de hand te kunnen houden.

In 2025 zouden inwoners volgens een landelijk afgesproken doelstelling niet meer dan dertig kilo restafval per persoon per jaar moeten produceren. De gemeenten hebben zich aan deze getallen gecommitteerd door de doelstelling van het project Van Afval Naar Grondstof (VANG) te onderschrijven. Dat is een initiatief van het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Rijkswaterstaat en de Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigmanagement. Het kabinet wil hiermee de omslag naar een kringloop-economie stimuleren.

100 Kilo

Opmeer moet nog een flinke stap maken om de afgesproken doelen te kunnen bereiken. Eigenlijk zou dit jaar maximaal 100 kilo restafval per persoon worden geproduceerd maar dat lijkt niet haalbaar. Vorig jaar produceerden inwoners van de gemeente nog 156 kilo aan restafval. Daarmee doet Opmeer het overigens nog niet zo slecht in verhouding met andere gemeenten in het werkgebied van afvalverwerker HVC. Alleen Koggenland en de Noordoostpolder deden het van de vijfentwintig gemeenten iets beter (Koggenland 150 kilo per persoon, de Noordoostpolder daar nog een fractie onder).

De gemeenteraad van Opmeer wordt in oktober gevraagd om in te stemmen met het opstellen van een ’recycleplan’. Waarbij als doelen worden gesteld de daling van de hoeveelheid restafval naar onder de 100 kilo per inwoner per jaar, het beheersen van de afvalkosten en een minimaal gelijkblijvende hoge service voor de inwoners. Daarnaast moet het plan om per kilo te gaan betalen verder worden uitgewerkt en de inwoners bij de uitwerking van het recycleplan worden betrokken.

Grijze container

Volgens wethouder Robert Tesselaar komen de punten in het voorstel voort uit de conclusies van bijeenkomsten met raadsleden en een enquête onder inwoners. ,,We denken hier mee tegemoet te komen aan wat we hebben opgehaald tijdens de bijeenkomsten. Inwoners krijgen zo een beloning voor het scheiden van hun afval. Als ze hun grijze container minder vaak aan de weg zetten, valt hun afvalstoffenheffing lager uit. Wel willen we rekening houden met bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen en mensen met een medische aandoening die luiers en dergelijke gebruiken. Ook moeten we wat bedenken voor de bewoners van hoogbouw. Maar dat komt bij de uitwerking van het recycleplan aan de orde. Daarover willen we later met de raad en inwoners over gaan praten.’’

Dinsdag 22 september wordt het voorstel van burgemeester en wethouders besproken in de commissie Ruimte.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen