Den Helder krijgt ook een kinderburgemeester en Jeroen Nobel zal zijn nieuwe collega installeren

Den Helder

Burgemeester Jeroen Nobel zal hem of haar op 3 november zelf installeren. Vanaf die datum heeft Den Helder officieel ook een kinderburgemeester, die zich een jaar lang mag manifesteren in de gemeente.

Volgens wethouder Peter de Vrij is het enthousiasme onder de leerlingen voor het ambt groot. „We hebben alle 26 basisscholen in Den Helder en Julianadorp aangeschreven met het verzoek of ze vanuit groep zeven een leerling willen nomineren. We hebben uiteindelijk een pool van vijftien leerlingen waaruit de kandidaten zelf de beste zullen kiezen. Door het late tijdstip waarop we deze verkiezing hebben uitgeschreven, konden niet alle scholen nog een leerling leveren. Wel hebben we de toezegging van alle scholen dat ze volgend jaar wel een kandidaat leveren, omdat we er een jaarlijks terugkerende verkiezing van willen maken.” De vijftien kandidaten zijn aangewezen door hun klasgenoten uit groep zeven.

Werving

De ’werving’ voor de kinderburgemeester begint op 28 september, wanneer de kandidaten bij elkaar komen en hun eerste ’pitch’ houden. „Daarvoor hebben ze wel een training gekregen om dat zo goed mogelijk te doen”, weet De Vrij. „De tweede ronde is een feestelijke verkiezingsbijeenkomst en volgt op 3 november in het gebouw van de onderofficieren van de marine. Alle kinderen zullen uiteindelijk een rol krijgen, want naast een kinderambassadeurs zijn er ook kinderambassadeurs nodig. De burgemeester wil van zijn ambassadeurs weten wat er nodig is om van Den Helder een mooie stad te maken.”

Mooiere stad

De Vrij is in zijn element met het initiatief. „Wij horen graag van de kinderen zelf hoe Den Helder een mooiere stad voor kinderen kan zijn. Met de functie van kinderburgemeester laten we zien dat we het belangrijk vinden ook kinderen een stem te geven.”

De kinderburgemeester en - ambassadeurs komen een aantal keren per schooljaar samen om de ideeën te bespreken en verder uit te werken. Daarnaast helpt de kinderburgemeester ook burgemeester Jeroen Nobel en de wethouders tijdens ceremonies.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.