Premium

Geacht kabinet, reken de werkelijke kosten door in de vleesprijs en een hamburger wordt dubbel zo duur | column Rolf Heynen

Volgens het kabinet komt Nederland de komende dertig jaar maar liefst 10 procent aan grond tekort voor nieuwe huizen, waterbekkens, duurzame landbouw, windmolens en zonneweides. Daarom pakt het kabinet de regie voor ruimtelijke ordening terug van gemeenten en provincies met een nieuwe Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Minister Ollongren zou het inkrimpen van de veestapel prioriteit 1, 2 en 3 moeten maken.

In 2018 werd de grootste studie ooit gedaan naar de klimaatafdruk van veeteelt. Hoofdonderzoeker Joseph Poore concludeerde dat wanneer we stoppen met vlees- en melkconsumptie, wereldwijd 75 procent minder landbouwgrond nodig is. Dat is een gebied ter grootte van de Verenigde Staten, China, de Europese Unie en Australië tezamen. Laat dat even op u inwerken.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.