Provincie: In Heiloo geen extra huizen

Een verzoek van de gemeente Heiloo om meer woningen te mogen bouwen in de komende jaren is door de provincie afgewezen. Dat meldt wethouder Rob Opdam.

Hij heeft er namens de gemeente Heiloo een pleidooi voor gehouden 30 procent ’bovenop de aantallen te zetten’. ,,De ervaring leert namelijk dat 30 procent van de woningbouwquota niet wordt ingevuld. En we hebben geprobeerd in plaats van de regio Alkmaar, de hele provincie als zoekgebied te gebruiken voor mensen die in Heiloo willen wonen. Maar we hebben er geen positieve reacties op gehad.’’

De teleurstelling in Heiloo is des te groter, omdat de provincie Noord-Holland onlangs bekendmaakte dat er tot 2050 liefst 220.000 woningen in de provincie moeten bijkomen. Verreweg het grootste deel daarvan zou echter in het zuidelijk deel van de provincie terecht gaan komen. ,,Er is behoefte aan woningen in Heiloo’’, stelde Opdam woensdagavond in de commissie openbare ruimte van de gemeenteraad van Heiloo. ,,De provincie heeft destijds juist onze woningbouwgebieden in Zandzoom en Zuiderloo aangewezen om te voorzien in een bovenregionale woningbehoefte. Maar het lukt ons maar niet om de provincie te overtuigen.’’ Volgens Mart Brouwer de Koning van het CDA zijn van die 220.000 woningen er 20.000 bedoeld voor Noordelijk Noord-Holland.

Bedrijven

Om nieuwbouw in de Zandzoom, tussen Heiloo en Limmen, te realiseren, zullen nog wel enkele bedrijven in het gebied moeten worden verplaatst. Zoals de bloembollenbedrijven Bierman en Holland Blumen Markt. Zij willen ook graag dat er meer woningen mogen worden gebouwd in het gebied, zodat hun bedrijfsverplaatsing daaruit is te financieren.

Het college van burgemeester en wethouders wil overigens voor de nieuwbouw in de Zandzoom al afwijken van de norm van 40 procent voor sociale woningbouw. Van de 1100 woningen (voorlopig worden er dat dus niet meer) is nu het plan 20 procent te gaan bouwen in de categorie goedkoop, 20 procent in het middensegment en 60 procent in het dure genre. Over de grove contouren van de nieuwbouwwijk vergadert de gemeenteraad begin mei.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws