Peil omhoog voor vogels

Peil omhoog voor vogels
Grutto

Bij wijze van proef gaat het waterpeil in de Oudorperpolder met ingang van het eerstvolgende broedseizoen met veertien centimeter omhoog.

Dat is in het belang van weidevogels als de grutto, de kievit, de scholekster en de grutto die in het natuurgebiedje tussen de Hoornsevaart en Oudorp leven, vindt een ruime meerderheid van de Alkmaarse gemeenteraad.

De collegepartijen VVD en CDA stemden tegen de door de grootste collegepartij OPA ingediende motie waarin de proef werd bepleit. CDA-raadslid Simon Ruiter betoogde dat de noodzaak van een forse peilverhoging ontbreekt. De situatie is al ideaal, aldus Ruiter. Bovendien zou er volgens de CDA’er niet zomaar geëxperimenteerd kunnen worden met het waterpeil. Hij voerde verder aan dat het peil in samenspraak met het hoogheemraadschap recent nog is vastgesteld. Een nieuwe verhoging vergt nieuwe procedures.

Alleen Tamara Vermeulen van de VVD deelde die visie. OPA-raadslid Yolande de Bont stelde dat een proef in ieder geval duidelijkheid kan geven in de al jaren durende strijd over het waterpeil tussen natuurbeschermers en de pachters.

Van de circa honderd weidevogelkuikens die in de Oudorperhout ter wereld komen vliegen er volgens de natuurbeschermers slechts vijf uit. Dat heeft volgens hen te maken met de te lage waterstand. Er is dan te weinig kruidenrijk gras met insecten, het voedsel van weidevogels. Eerder dit jaar pleitten natuurbeschermers in een petitie al voor verhoging van het waterpeil in het gebied. Verantwoordelijk wethouder Jan Nagengast (CDA) wilde niet verder gaan dan drie centimeter . De agrariërs die het land pachten in de Oudorperhout hebben belang bij een zo laag mogelijke waterstand. Boeren zouden gecompenseerd moeten worden voor de economisch minder goede omstandigheden waarmee zij te maken krijgen.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws