Geen scherper milieubeleid

Het milieubeleid van de gemeente Alkmaar blijft zoals het was, en zoals het college wil dat het wordt voortgezet.

Er werden donderdagavond in de gemeenteraad vier moties ingediend om het milieubeleid aan te scherpen, geen van die vier haalde een meerderheid.

Opvallend was vooral dat collegepartij D66 erg actief was om er aanscherpingen door te krijgen, waar de coalitiegenoten van VVD, OPA en CDA faliekant op tegen waren. Maar de met GroenLinks ingediende voorstellen om onderzoek te doen naar het instellen van een milieuzone en een ’Cargo-hub’ - een overslagstation voor zwaar vrachtverkeer dat goederen in de binnenstad moet afleveren - kregen niet de steun van oppositiepartij Leefbaar Alkmaar. Ook een PvdA-motie om een actieplan voor het verbeteren van de luchtkwaliteit op Overstad op te stellen, haalde het niet. De fractie van BAS koos de kant van de coalitie. Leefbaar Alkmaar diende een motie in om vanwege het milieu definitief het idee te laten varen om het tweerichtingsverkeer op het tracé Wageweg/Bierkade terug te laten keren. Maar daar waren BAS en D66 weer op tegen. Voor de zomer komt het college met ’oplossingsrichtingen’ die het verbeteren van de bereikbaarheid van het oostelijk deel van de binnenstad behelzen, beloofde milieuwethouder Jan Nagengast.

Conferentie

De wethouder zegde ook toe dat er komend najaar een gemeentelijke conferentie wordt gehouden waarvoor ook de milieugroepen worden uitgenodigd. Doel is dan plannen te ontwikkelen waardoor de uitstoot van fijnstof en kooldioxide in Alkmaar verder verminderd kan worden. Die belofte was voor de PvdA onvoldoende om met de Nota Luchtkwaliteit in te stemmen. De partij vindt de plannen niet concreet genoeg. De overige partijen stemden er wel mee in.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws