Actie bewoners Kerkelaan tegen notoire hardrijders

Actie bewoners Kerkelaan tegen notoire hardrijders
© Foto Anne Miek Laan
Bestickerde rolcontainers in de Kerkelaan.

Bewoners van de Kerkelaan vinden dat er in hun straat veel te hard wordt gereden. Ze hebben daarom 30-kilometerstickers bij Veilig Verkeer Nederland gevraagd en deze op hun rolcontainers geplakt, om zo duidelijk te maken wat de maximumsnelheid is in deze drukke straat. Woensdag stonden de containers buiten.

De bewoners hebben de Vereniging Bewonersbelangen Kerkelaan opgericht en werken tegenwoordig samen met aanwonenden van die andere drukke oost-westverbinding door het centrum van Heiloo: de Stationsweg.

,,De kerkelaan wordt steeds drukker en de snelheid lijkt wel steeds hoger te worden. Het is voorgekomen dat ik zelf dertig reed op de Belieslaan/Kerkelaan en daar werd ingehaald door een bestuurder die ruim zeventig reed’’, vertelde woordvoerder Rob Tromp woensdagavond aan leden van de gemeenteraad van Heiloo. ,,En er is nu al te veel verkeer in de straten, dit levert onveilige situaties op en beperkt de leefbaarheid.’’ Voor de Kerkelaan en de Stationsweg heeft de gemeente ooit het maximum op 6000 motorvoertuigen per etmaal gezet. ,,Hoe is dit ooit vastgesteld? Niet in overleg met de bewoners en dat had wel moeten gebeuren. Bovendien past bij dit wegprofiel een grenswaarde van 4000 auto’s.’’ De bewoners willen dat deze grenswaarden voor de Stationsweg en de Kerkelaan worden afgewaardeerd.

De gemeente wacht met het onderhoud en de reconstructie van de weg tot de aansluiting op de A9 en de spoortunnel Vennewatersweg klaar zijn, zo zei Tromp. ,,Dat zou betekenen dat we nog vier jaar moeten wachten.’’ De bewoners vrezen ook extra verkeer door hun straten als de tunnel wordt gebouwd. Ze komen binnenkort met alternatieven.

De actie wordt zaterdag herhaald.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws