Veel slootjes Landsmeer vervuild met asbest

LANDSMEER - De ringvaart langs recreatiegebied Het Twiske en de vele zijslootjes in de gemeente Landsmeer zijn sterk vervuild met onder andere asbest. Dat staat in het Waterplan dat de gemeente Landsmeer en het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier samen hebben opgesteld.

Door Annette Snaas - 10-1-2017, 22:54 (Update 11-1-2017, 22:57)

De asbestvervuiling is aan het licht gekomen na onderzoek van het hoogheemraadschap. Jaren geleden is het gebied ten oosten van de lintbebouwing van Landsmeer en Purmerland gesaneerd.

Het gebied ten westen van de lintbebouwing tot en met de Twiskerringvaart is niet in deze sanering meegenomen. Het hoogheemraadschap is momenteel bezig met het voorbereiden van het saneren van de Twisterringvaart.

Het asbest - een stof die kanker kan veroorzaken - in de vaart en de zijslootjes beperkt zich niet tot de waterbodem, maar zit ook in de oever en het maaiveld. Het materiaal is afkomstig van de vele kippen- en eendenstallen die in het verleden in Landsmeer stonden, maar mogelijk ook uit ophoogmateriaal dat asbest bevatte.

In de komende jaren wordt de sanering door provincie, waterschap en gemeente opgepakt.

Het Waterplan komt voort uit de afspraak tussen gemeente en hoogheemraadschap om het beheer en onderhoud van een groot deel van de Landsmeerse watergangen over te dragen aan het hoogheemraadschap. Daarvoor betaalt de gemeente 50.000 euro.

Op de vraag of het asbest in de sloten gevolgen heeft voor de volksgezondheid, zegt de gemeentewoordvoerster dat zolang de grond niet geroerd wordt, asbest geen probleem hoeft te zijn. Een rol speelt ook in hoeverre het asbest bedekt is door nieuwe slibaanwas.

Op de vraag of vissen wordt afgeraden, zegt de woordvoerster dat recreatief vissen geen probleem is. Als het gaat om vissen voor consumptie zal de totale mate van blootstelling aan bepaalde stoffen een rol kunnen spelen.

Op deze vraag zou de milieudienst een antwoord moeten kunnen geven. Op de vraag of zwemmen in de ringvaart wordt afgeraden, meldt de woordvoerster dat de ringvaart geen zwemwater is.Reageren

Reageer op dit artikel

Draag bij aan dit artikel
Stuur een tip
Stuur een video
Stuur een afbeelding


Zoek een serieuze relatie in jouw omgeving

Zorgvraag van de week
Peter Borst
Beddenspecialist
Borst Bedden
Thema van de week: invloed dekbed op kwaliteit nachtrust
Lees verder