Voorlopig geen zicht op geluidsscherm Grote Waal

HOORN - Het college van B en W in Hoorn ziet er geen heil in bij Rijkswaterstaat aan te dringen op een geluidsscherm langs de A7 bij de Grote Waal. Wel ziet het college over een periode van jaren een gerede kans dat er zo’n scherm moet komen.

Door Van onze verslaggever - 22-9-2016, 16:08 (Update 22-9-2016, 16:15)

Het college stelt dit in de beantwoording van de vragen die de VVD hierover stelde. Vanuit de Grote Waal wordt momenteel actie gevoerd voor geluidwerende maatregelen langs de A7; de bewoners ondervinden veel hinder van het fors toegenomen autoverkeer.

Rijkswaterstaat en nu ook B en W hebben laten weten dat het wettelijk niet nodig is maatregelen te nemen, zolang er niets aan de weg wordt gewijzigd. Het college verwacht dan ook niet dat een nieuw pleidooi bij het Rijk veel zin zal hebben. Op de langere termijn verwacht het college wel een wijziging aan dit deel van de A7.

Het college geeft in antwoorden op de vragen van de VVD wel aan dat er met het Rijk contact is over de corridorstudie, die gaat over de verbetering van de verbinding Hoorn-Amsterdam.

Het is de inzet van het college ’te zijner tijd’ in verband hiermee het wegvak tussen de afslag Avenhorn en de afslag Hoorn-Noord aan te passen. Dan moeten er wel geluidmetingen worden gedaan en ziet het college ’een gerede kans dat het Rijk dan wel een geluidswering moet aanbrengen’.

De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu praat op 6 oktober mogelijk over het dringende verzoek van bewoners van de Grote Waal om geluidwerende voorzieningen langs de A 7 aan te brengen. Of het dan ook wordt behandeld is vanwege de ’politieke actualiteit’ niet zeker.

De belangengroep heeft inmiddels ook alle politieke fracties van de Hoornse raad bezocht om steun te krijgen voor hun pleidooi.Reageren

Reageer op dit artikel

Draag bij aan dit artikel
Stuur een tip
Stuur een video
Stuur een afbeelding


Zoek een serieuze relatie in jouw omgeving
Stelling

Dure pillen niet vergoeden

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich rijk gerekend. De zorgpremie voor volgend jaar gaat fors hoger uit vallen dan gedacht. Naar verwachting gaat het om een stijging van bijna tien procent. De hogere premie is vooral het gevolg van peperdure nieuw ontwikkelde medicijnen. De vraag rijst of deze innovatieve pillen, die soms tot niet meer dan een marginale verbetering van de levensverwachting leiden, wel collectief betaald moeten worden. Om de zorg betaalbaar te houden moeten misschien pijnlijke keuzes gemaakt worden. Dure pillen moeten niet altijd vergoed worden.

Stelling

Stelling

Opruiing

Een Hoornaar plaatste een bericht op Facebook waarin hij hoopte dat het evenement ’Ratten vangen in Zaandam’ (Poelenburg) zou doorgaan. Politie ging 's avonds bij hem thuis en in zijn horecazaak langs met het dringend verzoek het bericht van Facebook te halen omdat dit als opruiing gezien zou kunnen worden. Het is goed dat de politie alert is, maar hiermee ging zij over de schreef.

Stelling
Zorgvraag van de week
Peter Borst
Beddenspecialist
Borst Bedden
Thema van de week: nachtrust in vakantietijd
Lees verder