NHD Gezond - Thema van de week: het oog
 
Thema van de week: het oog


Zeer ziek bij acuut glaucoom

1. Mijn oma kreeg acute glaucoom toen zij eind dertig was. Mijn moeder toen ze 69 was ook. Ik ben nu 44. Is het verstandig mij hierop te laten testen?

Gezien de ervaringen bij naaste familieleden is het raadzaam uw ogen te laten testen op het risico tot het krijgen van een aanval van hoge oogdruk. Deze vorm van acuut glaucoom, het zogeheten gesloten kamerhoek glaucoom komt bij ongeveer een half procent van de bevolking tussen de veertig en tachtig jaar voor.

Bij oogonderzoek door de oogarts zal er naar de risicofactoren gekeken worden die een acuut glaucoom kunnen veroorzaken. Zo is er vaak een nauwe kamerhoek in combinatie met een kort oog. De structuren liggen dan dicht tegen elkaar aan waarbij vaak ook sprake is van het hebben van een verziend oog dat gecorrigeerd wordt met plus glazen. Ook een toenemende leeftijd, waarbij de ooglens langzaam zwelt, is een risicofactor. Ook een pupilverwijding bij onderzoek kan aanleiding geven tot deze vorm van primair acuut glaucoom. Bij een verwijding van de pupil sluit het regenboogvlies de kamerhoek immers af. Een opsomming van enkele risicofactoren:

- Een ondiepe voorste oogkamer

- Een verdikte ooglens

- Een kort oog – verziende ogen hebben een korter oog en hebben daardoor een hoger risico. Het risico bij verziende ogen (meer dan 3-plus brilglazen) is drie tot vier tot keer hoger dan bij normale ogen.

- Afkomst - zo komt primair acuut glaucoom bijvoorbeeld vaker voor in de Aziatische en Indische bevolking dan bij de Europese bevolking.

- Geslacht – vrouwen vaker dan mannen

- Omstandigheden waarbij de pupil wijder wordt. Bijvoorbeeld pijn, emotionele stress, angst of het zich bevinden in een donkere ruimte. Bij het krijgen van oogdruppels dienen de ogen altijd eerst op het risico van primair acuut glaucoom gecontroleerd te worden.

Wat merkt u bij een aanval van acuut glaucoom?

Glaucoom verloopt meestal zonder klachten, totdat de aanval van acuut glaucoom zich voordoet. U heeft dan een extreme oogdruk die wel kan oplopen tot 50 mm Hg. Daar waar de oogdruk onder normale omstandigheden meestal rond of onder de 21 mm Hg is. U voelt zich op dit moment zeer ziek. Het aangedane oog is rood. Het beeld dat u ziet is wazig en u heeft veel pijn aan het oog. Daarnaast kan ernstige hoofdpijn, misselijkheid en braken optreden. Aarzelt u bij deze klachten niet om direct een huisarts te bezoeken om uw oog te laten beoordelen en om, indien nodig, een spoedverwijzing naar de oogarts te krijgen.

Heeft u al langere tijd in de schemering hoofdpijnklachten denk er dan aan dat dit ook kan komen bij een nauwe kamerhoek die soms eventjes afsluit en dan weer opengaat. Ook in dit geval is het raadzaam uw ogen te laten controleren na een verwijzing door uw huisarts.

2. Ik heb regelmatig lichtflitsjes in mijn linkeroog. Kunt u mij vertellen wat dat betekent en wat ik hier aan kan doen?

Deze vraag laat zich niet zo makkelijk beantwoorden, omdat veel gegevens die we normaal uitvragen bij een consult nu ontbreken. Zo is bijvoorbeeld van belang te weten of het acuut begonnen is en of daar andere klachten bij voorkwamen? Ook de leeftijd is belangrijk om te weten. Grofweg zijn er de relatieve onschuldige vormen van lichtflitsen in het oog, maar er zijn ook ernstiger verlopende vormen van lichtflitsen.

Bij de onschuldige vorm kun je bijvoorbeeld denken aan een oogheelkundige variant van migraine waarbij lichtflitsjes regelmatig voorkomen in een halve maan vorm met gekartelde randjes en het hebben van een wazig beeld. U kunt dat wazige beeld vergelijken met de gloed die over een heet wegdek ligt. Deze vorm van migraine kan zonder hoofdpijn gepaard gaan.

Bij de ernstigere vorm van lichtflitsen is er vaak sprake van een acuut begin dat gepaard gaat met het krijgen van troebelingen (mouche volante) in het gezichtsveld die meer of minder kunnen bewegen bij oogbewegingen. Dit duidt meestal op een glasvochtmembraanloslating waarbij er kans is op een netvliesdefect of zelfs een netvliesloslating.

Het hebben van lichtflitsjes in een oog is altijd een reden om dit na te laten kijken. Lichtflitsen betekenen namelijk dat de zenuwen van het oog geïrriteerd zijn om de een of andere reden. Onderzoek hiernaar is altijd aan te bevelen. U kunt zelf niets doen om het te voorkomen. Meer zeldzame aandoeningen aan het oog kunnen helaas voorkomen en dienen tijdig ontdekt te worden. Heeft u daarom lichtflitsen aan het oog, vraag dan aan uw huisarts of een verwijzing naar de oogarts mogelijk is.

3. Ik heb steeds meer last van een grote vlek in mijn gezichtsveld. Als ik er langs weet te kijken is het zicht prima. Is dit simpel te verhelpen of is dit ernstig? En wat kan ik eraan doen?

Een vlek in het gezichtsveld die uw kijken belemmert, is niet eenvoudig te verhelpen. In het meest gunstige geval is er sprake van een glasvochttroebeling die centraal in het glasvocht hangt. Dit kan spontaan zijn ontstaan met of zonder het hebben gezien van bijkomende lichtflitsen. Als dit het geval is en het aantal vlekken neemt niet toe, dan is geduld vaak vereist.

Als dit een troebeling is, zult u er mogelijk aan gaan wennen en gaat het u steeds minder storen. De vlek kan vervloeien en uiteenvallen in kleinere brokjes of zelfs op een andere plek in uw gezichtsveld gaan zweven. Zo niet dan behoort een operatie tot de mogelijkheden. Bij deze zogeheten pars plana vitrectomie operatie wordt de vulling van uw oog, het glasachtig lichaam, vervangen door een schone heldere vloeistof. Deze ingreep is niet zonder risico’s. Zo kan bij iedere operatie in het oog een ontsteking optreden; een endopthalmie. Heeft u nog geen staar ontwikkeld, dan is na een pars plana vitrectomie de kans hierop negentig procent binnen twee jaar na een dergelijke ingreep.

Helaas is niet zonder meer te zeggen dat de hinderlijke vlek waar u last van hebt een mouche volante is. Indien u steeds meer hinder ervaart, is er mogelijk wat anders aan de hand. Afwijkingen direct aan het netvlies zelf kunnen namelijk ook voorkomen. Zonder volledig te kunnen zijn en zonder te weten of u bijvoorbeeld hoge bloeddruk, suikerziekte of een andere systemische aandoening heeft (zoals reuma) kunt u ook leeftijdsgebonden maculadegeneratie, een trombose of glaucoom hebben met ernstige uitval van uw gezichtsveld.

Het verdient dan ook aanbeveling om in contact te komen met uw huisarts om bij een dergelijke klacht die u veel hinder oplevert, de oorzaak te achterhalen en de mogelijke behandelingen te kunnen bespreken met een deskundige.

Oogcentrum Noordholland heeft in 2017 opnieuw met alle zorgverzekeraars een contract. Meer weten? Lees hier.

Gerelateerde documenten en bestanden:
Vraag het aan de specialist

Amblyopie wordt ook wel een ‘lui oog’ genoemd. Het luie oog is vooral bekend van de pleisters die kinderen soms op hun ogen dragen. Wat kun je doen bij een lui oog? Rob Wouters van Oogcentrum Noordholland beantwoordt drie vragen over de behandeling van amblyopie.

Stel uw vraag over:

Amblyopie bij kinderen (lui oog)

 

Uw vraagStuur uw vraag


Het zorgteam van NHD Gezond bestaat momenteel uit specialisten van Centrum Oosterwal, Oogcentrum Noordholland en Borst Bedden. De specialisten zitten wekelijks klaar om uw vragen te beantwoorden.

NHD Gezond heeft voor u de evenementen op het gebied van gezondheid en zorg verzameld. Klik hier om te bekijken wat er te doen is.